Min Kompetencemappe

Introduktion - Vejledning af brugere

Hvis du som vejleder ved en uddannelsesinstitution eller i anden sammenhæng hjælper brugere af Min Kompetencemappe, vil det være nyttigt for dig at læse denne introduktion.

Hvad er Min Kompetencemappe?

Min Kompetencemappe er et værktøj, der hjælper den enkelte borger til at beskrive og dokumentere sine realkompetencer. Realkompetencer er summen af alt det, borgeren ved og kan. Ikke kun det, man har papir på fra sin uddannelse, men også det, man har lært på sit arbejde og i fritiden.

Når en borger har udfyldt Min Kompetencemappe, kan den bruges som udgangspunkt for en vurdering af borgerens kompetencer, f.eks. ved en uddannelsesinstitution.

Hjælp brugeren med at sætte ord på sine kompetencer

Min Kompetencemappes tekniske funktioner kan bruges af enhver med gængs IT-erfaring.

Dog kan det for alle være en udfordring at gennemtænke deres erhvervserfaring og sætte ord på deres kompetencer. Mange brugere vil derfor kunne have nytte af en ”sparringspartner”. Brugere har typisk behov for hjælp og sparring til følgende:

  • At få overblik over egen erhvervserfaring. Brugeren kan have behov for hjælp til at få overblik og opdeling af sin erhvervserfaring i jobfunktioner og arbejdsopgaver.
  • At sætte ord på egne kompetencer. Brugeren har erfaring med mange forskellige arbejdsopgaver, men har svært ved at ”oversætte det” til kompetencer.

Opret din egen kompetencemappe som vejleder

For at kunne hjælpe brugerne bedst muligt, er det en god idé, at du som vejleder selv prøver at oprette og udfylde Min Kompetencemappe.

Tilbage til forside

Vælg hvordan du vil fortsætte

Vælg sprog