Min Kompetencemappe

Introduktion - Efteruddannelse af medarbejdere

Når virksomheden planlægger medarbejdernes efteruddannelse vil Min Kompetencemappe være et nyttigt redskab. Ved at lade hver medarbejder udfylde Min Kompetencemappe, kan der opnås overblik over:

  • Hvilke evt. fremtidsønsker har medarbejderen med hensyn til job og uddannelse.
  • Hvilke arbejdsopgaver har medarbejderen erfaring med i sin nuværende og tidligere ansættelser?
  • Hvilken uddannelse og kurser har medarbejderen gennemgået?
  • Hvilke kompetencer besidder medarbejderen?

Når medarbejderne har udfyldt Min Kompetencemappe, har virksomheden et bedre grundlag for at prioritere medarbejdernes efteruddannelse.

Tilbage til forside

Vælg hvordan du vil fortsætte

Vælg sprog