Min Kompetencemappe

Introduktion - Uddannelse / Efteruddannelse

Hvis du tænker på at søge ind på en uddannelse, kan Min Kompetencemappe hjælpe dig til at afklare dine forudsætninger for uddannelsen:

  • Har du tilstrækkelig relevant erhvervserfaring for at kunne søge ind på en given uddannelse?
    Med Min Kompetencemappe kan du systematisk beskrive både indhold og længden af din erhvervserfaring fra alle jobs du har haft.
  • Hvilken adgangsgivende uddannelse mangler du evt. for at kunne blive optaget på uddannelsen?
    I Min Kompetencemappe kan du lave oversigt over al uddannelse og efteruddannelse du har gennemført siden du forlod folkeskolen og vedhæfte evt. dokumentation.
  • Har du andre forudsætninger?
    Min Kompetencemappe giver dig mulighed at beskrive de kompetencer og erfaringer du evt. har opnået i fritids- og foreningslivet. Hvis du f.eks. har arbejdet som træner eller instruktør i en sportsklub så vil dette være relevant at beskrive, hvis du søger ind på læreruddannelsen.

Når du har udfyldt Min Kompetencemappe, kan du bruge den i din kontakt med uddannelsesinstitutionen og få afklaret og vurderet dine muligheder for uddannelse herunder en realkompetencevurdering med henblik på adgang, tilrettelæggelse af et uddannelsesforløb, et bevis for dele af eller en hel uddannelse.

Tilbage til forside

Vælg hvordan du vil fortsætte

Vælg sprog